MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Helen Marie Bøsterud

Urodziła się 15.II.1940 r. w Oslo. Z wykształcenia jest nauczycielką. Należy do Norweskiej Partii Pracy.

1977-1993 członkini Stortingu (parlamentu),
21.IV.1980-14.X.1981 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Społecznych,
09.V.1986-16.X.1989 minister sprawiedliwości i policji,
1993- dyrektor generalna w Departamencie Obrony Cywilnej i Planowania Stanu Wyjątkowego.