MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Hazel Blears

Urodziła się 14.V.1956 r. w Salford, gdzie dorastała. Nauki pobierała w: Wardley Grammar School; Eccles VIth Form College; Trent Polytechnic; Chester College of Law (BA Hons, Law) . Należy do Partii Pracy. Pracowała niegdyś jako adwokat. W parlamencie zasiada od V.1997 r. Od 11.VI.2001 do 29.V.2002 r. była parlamentarnym podsekretarzem stanu ds. zdrowia, a w okresie 29.V.2002-16.VI.2003 - arlamentarnym podsekretarzem stanu ds. zdrowia publicznego. 16.VI.2003 r. została sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odpowiedzialnym za policję (m.in. jej reformę), bezpieczeństwo (security) oraz bezpieczeństwo publiczne (community safety). 07.VI.2005 r. zasiadła w Tajnej Radzie Jej Królewskiej Mości. 04.V.2006 r. została przewodniczącą (sekretarzem generalnym) Partii Pracy i ministrem bez teki. 27.VI.2007 r. premier Gordon Brown mianował ją sekretarzem stanu ds. społeczności i samorządu lokalnego. Odeszła z tego stanowiska 05.VI.2009 r. Od 21.X.1989 r. jej mężem jest Michael Halsall. Pani minister jest miłośniczką motocykli (ma własny), tańca i ogrodnictwa. Została wychowana jako metodystka, ale ponieważ jej mąż jest katolikiem pani minister uczęszcza również na katolickie msze.