MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Guusje ter Horst

Urodziła się 22.III.1952 r. w Deventer w prowincji Overijssel. Uczęszczała do gimnazjum w Hadze. Potem studiowała psychologię na Uniwersytecie Amsterdamskim. W 1984 r. obroniła doktorat z nauk społecznych. W tym samym roku wstąpiła do Partii Pracy (PvdA). W latach 1986-1994 wykładała dentystykę społeczną na macierzystej uczelni. W 1986 r. zasiadła w radzie miejskiej Amsterdamu. W latach 2001-2007 była burmistrzynią Nijmegen. W okresie 22.II.2007-23.II.2010 była ministrem spraw wewnętrznych i stosunków królewskich. Jej zastępczynią była Anna Theodora Bernardina Bijleveld-Schouten.