MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Gordana Jankulovska

Urodziła się 12.X.1975 r. w Ohridzie. W 1999 r. ukończyła prawo na Uniwersytecie Świętych Cyryla i Metodego w Skopje. Skończyła także studia magisterskie z zakresu międzynarodowego prawa handlowego na Uniwersytecie Kent w Canterbury w Wielkiej Brytanii. W latach 1999-2000 pracowała jako prawniczka w sektorze prywatnym. Od 2000 do 2002 r. była szefową gabinetu ministra finansów. W okresie IX.2004-26.VIII.2006 pełniła funkcję sekretarza generalnego Wewnętrznej Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej-Demokratycznej Partii Macedońskiej Jedności Narodowej (VMRO-DPMNE). Od 26.VIII.2006 r. jest ministrem spraw wewnętrznych.