MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI 
MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Gloria Amon Nikoi (1930-)

Pełniła funkcję zastępczyni szefa misji w ONZ w okresie 1967-1974. Potem była wysoką urzędniczką w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ghany. W okresie 04.VI-24.IX.1979 była ministrem spraw zagranicznych, a w okresie 24.IX.1979-1981 - ministrem finansów. Od 1979 do 1981 r. zasiadała w Rewolucyjnej Radzie Sił Zbrojnych (juncie). W 1981 r. była prezesem Banku Mieszkalnictwa i Konstrukcji. Pełniła także funkcję dyrektorki w Afrykańskim Banku Rozwoju. 12.XI.1990 r. została pierwszą przewodniczącą Rady Giełdy Ghany.