GUBERNATORKI 2006

Gladys Elizabeth Bandiera Pittí

Urodziła się w 1976 r. Jest córką Włocha Héctora Bandiery i Gladys Pittí de Bandiera, która zmarła w 2000 r. Studiowała w Instytucie Kulturalnym i w College'u Williama Kilpatricka. Swą polityczną działalność rozpoczęła na Uniwersytecie Panamskim, na którym ukończyła prawo i zarządzanie. Związała się wtedy politycznie z Martínem Torrijosem Espino, ówczesnym sekretarzem generalnym Frontu Młodzieżowego lewicowej Rewolucyjnej Partii Demokratycznej (PRD). W latach 2006-2008 była wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Unii Młodych Socjalistów (IUSY) - federacji międzynarodowej zrzeszającej ponad 130 organizacji socjalistycznych i socjaldemokratycznych z przeszło 100 państw całego świata. W 2004 r. Torrijos został prezydentem Panamy. Pani Pittí została urzędniczką w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. 29.VI.2006 r. prezydent mianował ją gubernatorką prowincji Panamá. Funkcję tę pełniła do 01.VII.2009 r.