MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI 

Gillian Shephard

Urodziła się 22.I.1940 r. jako Gillian Patricia Watts. Uczyła się w Kolegium Świętej Hildy oraz studiowała na Uniwersytecie Oxford. Potem została nauczycielką i członkinią rady miejskiej Norfolk. W latach 1987-2005 zasiadała w Izbie Gmin. Należy do Partii Konserwatywnej. Piastowała następujące funkcje rządowe:
1988-1989 ekonomiczna sekretarz skarbu
,
1989-1990 parlamentarna podsekretarz stanu ds. ubezpieczeń społecznych,
1990-1992 minister stanu ds. skarbu,
1992-1993 sekretarz stanu ds. zatrudnienia,
1993-1994 sekretarz rolnictwa, rybołówstwa i żywności,
1994-1997 sekretarz stanu ds. edukacji,
1995-1997 sekretarz stanu ds. zatrudnienia,
1997-1999 członkini konserwatywnego Gabinetu Cieni.

W 2005 r. królowa Elżbieta II mianowała ją baronową Shephard of Northwold (lub Shephard of South West Norfolk). Od tej pory zasiada w Izbie Lordów.