KANDYDATKI NA PREZYDENTA 1870-1990 
KANDYDATKI NA WICEPREZYDENTA

Gavrielle Holmes

04.XI.1980 kandydatka na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych,
06.XI.1984 kandydatka na prezydenta Stanów Zjednoczonych - jej kandydatką na wiceprezydenta była Gloria E. LaRiva