KOBIETY P.O. MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Gail Teixeira

Urodziła się w Gujanie, a potem wyemigrowała wraz z rodziną do Kanady, gdzie ukończyła szkołę średnią i studia. Uzyskała bakalaureat z historii na Uniwersytecie Toronto, a na Uniwersytecie York ukończyła studia magisterskie z zakresu nauk politycznych. W 1977 r. wróciła do Gujany i zaangażowała się w walkę o demokrację. W tym samym roku zaczęła działać w ruchu kobiecym. Od 1982 r. jest członkinią kierownictwa Ludowej Partii Postępowej (PPP). Od 1992 r. zasiada w Zgromadzeniu Narodowym. Od 1992 do XII.1997 r. była ministrem zdrowia, a od 1998 r. pełni funkcję ministra kultury, młodzieży i sportu. W VI.1998, II i (01-22?)X.2002 oraz VI.2003 roku była p.o. ministra spraw zagranicznych Gujany. Od 21.VI.2005 do 08.IX.2006 r. była ministrem spraw wewnętrznych (obowiązki szefowej tego resortu pełniła już od 31.V.2005 r.).