MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Francesca Michelotti (1952-)

Jest członkinią Partii Socjalno-Reformistycznej. Należy do Rady San Marino od 1980 r. W 1993 r. weszła w skład Wielkiej Rady Generalnej. W okresie 29.III.2000-13.VII.2001 była sekretarzem stanu ds. wewnętrznych, obrony cywilnej i sprawiedliwości. Od 2006 do 04.XII.2008 r. była sekretarzem stanu ds. edukacji, instytucji kulturalnych, uniwersytetów i spraw społecznych.