MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 
MINISTROWIE OBRONY

Filomena Mendes Mascarenhas Tipote

Urodziła się 01.III.1969 r. Studiowała na Uniwersytecie Przygotowawczym w Kiszyniowie w Mołdawii (1989-90) oraz w Kolegium Gospodarki i Finansów w Mińsku na Białorusi (1990-93). W latach 2000-2001 była sekretarzem stanu w Ministerstwie Zatrudnienia i Kontroli Ubóstwa. Od 12.XII.2001 r. do 18.XI.2002 r. sprawowała funkcję ministra spraw zagranicznych, współpracy międzynarodowej oraz wspólnot. W roku 2001 była ministrem solidarności, zatrudnienia i zwalczania ubóstwa. W latach 2002-2003 była ministrem robót publicznych, pracy i zatrudnienia. Od 23.IV.2003 r. do 12.V.2004 r. była pierwszą w historii Gwinei Bissau kobietą-ministrem obrony. Jest zamężna.