KOBIETY-PREZYDENCI
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Fausta Simona Morganti

Urodziła się 20.VIII.1944 r. Ukończyła studia z zakresu lingwistyki. Przez lata wykładała Scuole Superiori di San Marino. W latach 1974-1990 zasiadała w komitecie centralnym Komunistycznej Partii San Marino. W 1974 r. weszła w skład Wielkiej Rady Generalnej (parlamentu) jako jedna z trzech pierwszych kobiet (obok Clary Boscaglii i Anny Marii Casali - bierne prawa wyborcze obywatelki San Marino uzyskały w 1959 r., a czynne - w 1973 r.). W okresie 1978-1983 i 1988-1992 była ministrem stanu ds. kultury, edukacji i sprawiedliwości. W końcu lat 90-ych XX wieku była przywódczynią Postępowo-Demokratycznej Partii San Marino (PDPS) oraz szefową jej frakcji parlamentarnej. Tę ostatnią funkcję pełniła także w latach 1997-2002 i 2002-przed 2005. W 2002 r. była sekretarzem stanu ds. edukacji publicznej, uniwersytetów, instytucji kulturalnych i spraw społecznych. W okresie 01.IV-30.IX.2005 pełniła funkcję kapitana-regenta San Marino i przewodniczącej Wielkiej Rady Generalnej (parlamentu). Była ósmą kobietą na obu stanowiskach w historii San Marino. W przeszłości była członkinią delegacji państwowej do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz wiceprzewodniczącą Międzynarodowego Funduszu Walutowego w San Marino. Była także członkinią Najwyższej Magistratury.