KOBIETY-WICEPREZYDENCI
MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI
MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI
SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 2001-

Eveline Widmer-Schlumpf

Urodziła się 16.III.1956 r. Jest córką Leona Schlumpfa, członka Szwajcarskiej Rady Związkowej w latach 1979-1987. Dorastała w domu rodzinnym w Felsbergu wraz z dwoma siostrami. Jest mężatką i matką 3 dzieci.

Wykształcenie:

punktor

szkoła podstawowa w Felsbergu,

punktor

gimnazjum typu B w kantonalnej szkole związkowej w Chur,

punktor

w 1976 r. zdała maturę,

punktor

studiowała prawo na uniwersytecie w Zurychu,

punktor

w 1981 r. obroniła pracę licencjacką,

punktor

w 1983 r. zdobyła związkowy patent adwokacki,

punktor

w 1986 r. zdobyła związkowy patent notarialny,

punktor

w 1990 r. obroniła doktorat na uniwersytecie w Zurychu.

Kariera zawodowa:

punktor

w latach 1981-1983 praktykowała/pracowała w kancelarii adwokackiej w Chur,

punktor

w latach 1981-1987 pracowała jako "Aktuarin" (?) w sądzie kantonalnym Gryzonii w Chur,

punktor

w latach 1987-1998 pracowała samodzielnie jako adwokatka/radczyni prawna oraz notariuszka,

punktor

w 1985 r. została wybrana do sądu gminy Trins,

punktor

w latach 1987-1991 była wiceprzewodniczącą sądu gminy Trins,

punktor

w latach 1991-1997 była przewodniczącą sądu gminy Trins.

Kariera polityczna:

1989-1998 wiceprzewodnicząca Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP) w kantonie Gryzonia,
1994-1998 członkini Wielkiej Rady (parlamentu) kantonalnej i współpracowniczka wielu komisji,
1998 wybrana do rządu kantonalnego,
01.I.1999-31.XII.2007 szefowa Departamentu (Ministerstwa) Finansów,
01.I-31.XII.2000 i 01.I-31.XII.2004 wicepremier rządu kantonalnego w Gryzonii,
01.I-31.XII.2001
i 01.I-31.XII.2005 premier rządu kantonalnego w Gryzonii,
01.I.2008-XI.2010 federalna minister sprawiedliwości i policji,
01.XI.2010- federalna minister finansów
,
01.I-31.XII.2011 wiceprezydent Konfederacji Szwajcarskiej.

12.XII.2007 r., w wyborach do Szwajcarskiej Rady Związkowej (rządu federalnego), jej kandydaturę wysunęły Socjaldemokratyczna Partia Szwajcarii oraz Partia Zielonych Szwajcarii. Miała być ona alternatywą wobec kandydatury Christopha Blochera. W pierwszej rundzie głosowania otrzymała 116 głosów poparcia w stosunku do 111 głosów na rzecz Blochera. Drugą rundę głosowania wygrała stosunkiem głosów 125 do 115, przy 6 głosach nieważnych i wstrzymujących się. 13.XII.2007 r. przyjęła nominację. W rezultacie została wykluczona z klubu parlamentarnego SVP, a jej partia przeszła oficjalnie w szeregi opozycji. Nowy rząd z panią Widmer-Schlumpf jako ministrem sprawiedliwości i policji objął władzę 01.I.2008 r. 02.IV.2008 r. kierownictwo Szwajcarskiej Partii Ludowej wezwało Widmer-Schlumpf do zrzeczenia się mandatu w Radzie Związkowej. Widmer-Schlumpf, mając poparcie gryzońskiej sekcji partii, odmówiła podporządkowaniu się nakazom centrali. W rezultacie 01.VI.2008 r. Szwajcarska Partia Ludowa wykluczyła ze swoich szeregów całą sekcję z Gryzonii wraz z Widmer-Schlumpf. 16.VI.2008 r. sekcja gryzońska utworzyła nowe ugrupowanie, Konserwatywno-Demokratyczną Partię Szwajcarii, do której przystąpiła również Eveline Widmer-Schlumpf.