GUBERNATORKI 2006

Evaggelia Schinaraki-Iliaki

Urodziła się 28.II.1959 r. w Petrokefali na Krecie. Na Uniwersytecie Ateńskim studiowała pedagogikę i socjologię. Jest tam (była?) doktorantką. Należy do Panhelleńskiego Ruchu Socjalistycznego (PASOK). Pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. W trakcie swej działalności publicznej pełniła następujące funkcje:

1990-1994 reprezentantka nauczycieli z departamentu Iraklion w Regionalnej Radzie Szkolnictwa Podstawowego,
1993-1996 członkini Departamentalnego Komitetu PASOK w departamencie Iraklion,
1995-2000 radna departamentu Iraklion,
1997-2000 członkini Greckiej Federacji Nauczycieli Szkół Podstawowych,
1996- członkini Komitetu Centralnego PASOK,
2000-2006 posłanka do Izby Deputowanych,
2004-2006 dziekan Izby Deputowanych,
2006- prefekt departamentu Iraklion.

Mężem pani Schinaraki-Iliaki jest Giorgos Schoinarakis, z którym ma syna i córkę.