KOBIETY-PREZYDENCI

Ertha Pascal-Trouillot

Urodziła się 13.VIII.1943 r. w Pétion jako córka Thimoclesa Pascala i Louise Dumornay. Jej ojciec był kowalem, a matka krawcową (szyła dla kobiet). Ci, którzy znali ją w młodości mówią, że była inteligentną, skromną i trochę nieśmiałą dziewczyną. Szkołę średnią ukończyła w Pétion w 1969 r. Potem dostała się na wydział prawa w Gonaives. W VIII.1971 r. zdobyła licencjat z prawa. Zdobyła doskonałe oceny za swoją pracę dyplomową pt. "Prawny status Haitanek w ustawodawstwie społecznym". 08.X.1971 r. została zaprzysiężonym prawnikiem. Specjalizowała się w prawie pracy, prawie rodzinnym i statusie małżeństwa. W tym samym roku poślubiła  Ernsta Trouillota, swego byłego nauczyciela i wychowawcę. Z tego związku pochodzi jej jedyna córka, Yantha. W I.1979 r. została pierwszą kobietą-sędzią w sądzie cywilnym w Port-au-Prince. Przedtem była członkinią komisji ds. rewizji kodeksu cywilnego oraz jedną z czterech pierwszych kobiet przyjętych do zarządu  palestry Port-au-Prince (w latach 1977-1979). We IX. 1985 r. została pierwszą kobietą zasiadającą w Sądzie Apelacyjnym. W XI. 1986 r. minister sprawiedliwości mianował ją pierwszą kobietą-sędzią Najwyższego Sądu Apelacyjnego. 10.III.1990 r. do dymisji podał się prezydent-generał  Prosper Avril. 13.III.1990 r. generał Hérard Abraham, głównodowodzący armią, wyznaczył ją na tymczasowego prezydenta Haiti. Została pierwszą kobietą na tym stanowisku. Jej zadaniem było zorganizowanie wiarygodnych wyborów powszechnych. Zdecydowała się wziąć na swoje barki ten ciężar. 16.XII.1990 r. odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, które przyniosły sukces Jeanowi Bertrandowi Aristide'owi. Chociaż zebrała wysokie noty wśród społeczności i organizacji międzynarodowych, wkrótce stała się obiektem podejrzeń ze strony rządu kierowanego przez duet Aristide-Préval. Już w dzień zaprzysiężenia nowego prezydenta, 07.II.1991 r., podczas ceremonii w Pokoju Ustawodawczym wręczono jej zawiadomienie, że ma pozostać do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości. Reprezentanci nowego rządu tłumaczyli, że jest to związane z tym, iż chcą poznać prawdę na temat próby puczu Rogera Lafontanta z 07.I.1991 r. Wtedy to wierni pani prezydent ludzie w armii zdusili próbę neo - Duvalierowskiego zamachu stanu. 04.IV.1991 r. postawiono jej zarzut współudziału w tych wydarzeniach. Została zwolniona następnego dnia po interwencji władz amerykańskich. Jakiś czas potem opuściła kraj i przez ponad rok przebywała na emigracji. Po powrocie żyła z dala od zainteresowania prasy. Pracowała nad poszczególnymi woluminami "Słownika Biograficznego Haiti". Pani Pascal-Trouillot owdowiała w VII.1987 r. Założyła fundację wspierającą szpital w Dame Marie.    
O uczestnictwie politycznym kobiet w krajach karaibskich tak wypowiadała się dla czasopisma "Island Systems" (z 12.VI.2001 r.):
"Jestem bardzo szczęśliwa z tego, że jest więcej kobiet na pozycjach politycznych w całym regionie, ale to ciągle za mało. Kobiety na takich stanowiskach mogą inspirować i wspierać inne kobiety. Bardzo wiele zawdzięczam, na przykład, kobiecie, która w 1946 r. była podsekretarzem w Ministerstwie Pracy: dzięki jej wysiłkom i inspiracji wiele kobiet, włączając mnie samą, odniosło korzyści. Każda kobieta próbująca trochę otworzyć drzwi czyni wejście szerszym dla innych. Musimy być tego świadome. Nie możemy tego robić tylko dla siebie samych, ale także dla innych. Musimy być odważne. Nie ubiegałam się o prezydenturę, to okoliczności zmusiły mnie do przejęcia tej odpowiedzialności i zrobiłam wszystko, co mogłam, aby przeprowadzić mój kraj przez okres wielkich niepokojów."