MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Emma Rossi (1952-)

Ukończyła literaturę, filozofię i pedagogikę na Uniwersytecie Bolońskim. Specjalizuje się w psychoterapii rodzinnej i psychoanalizie. Publikuje artykuły z zakresu pedagogiki i nowele opowiadające o kobietach. Była dyrektorem Służby Dziecku w San Marino. Jako polityk interesuje się szczególnie pozycją kobiet.

1983-1986 minister stanu ds. zdrowia i społecznych,
1990-1993 przewodnicząca Partii Socjalistycznej,
1990-1994 i 1997-2000 polityczny koordynator Partii Socjalno-Reformistycznej w Wielkiej Radzie Generalnej (parlamencie),
1992-1993 minister instrukcji publicznej, kultury i sprawiedliwości,
1993-1997 minister terytorium, środowiska, rolnictwa i produkcji,
1997- członkini Politycznego Ruchu Socjalistycznego na rzecz Reform,
2000-2002 sekretarz stanu ds. instrukcji publicznej, wyższego wykształcenia, spraw społecznych, Instytutów Kulturalnych (Uniwersytetów) i informacji,
2000- przewodnicząca Partii Socjalno-Reformistycznej,
25.VI-17.XII.2002- sekretarz spraw wewnętrznych, poczty telekomunikacji i obrony cywilnej
.