MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Emilia T. Boncodin

W 1975 r. uzyskała bakalaureat z administrowania biznesem i księgowości. W 1978 r. została głównym specjalistą ds. planowania fiskalnego. W wieku 27 lat została szefem dywizji, a potem dyrektorem Urzędu Budżetu i Zarządzania. Następnie powierzono jej funkcję kierowniczą w Biurze Budżetowym Korporacji Rządowych w zreorganizowanym Departamencie Budżetu i Zarządzania. W latach 1989-91 pracowała jako asystent sekretarza budżetu i zarządzania.  Potem została podsekretarzem w tym Departamencie. W 1986 r. uzyskała magisterium z administracji publicznej na Harvard University w Cambridge w USA. W latach 1998-2001 była wykładowczynią i prywatną konsultantką. W 1998 r. była sekretarzem (ministrem) budżetu i zarządzania. Tę samą funkcję piastuje od 2001 r. w rządzie prezydent Glorii Macapagal-Arroyo. 14.VII.2005 r. nowym sekretarzem budżetu został Romulo Neri. Pani Boncodin złożyła wcześniej swą rezygnację wraz z innymi człokami gabinetu. Wezwali panią prezydent do ustąpienia z powodu rzekomo dokonanych przez nią fałszerstw podczas wyborów prezydenckich w 2004 r.