WŁADCZYNIE 1250

Elżbieta Kaliska

Urodziła się między 1261 a 1263 r. jako najstarsza córka księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego i królewny węgierskiej błogosławionej Jolenty Heleny. O dzieciństwie i wczesnej młodości Elżbiety nie wiadomo nic. Pomiędzy 1277 a 1279 r. została wydana przez ojca za mąż za księcia jaworskiego Henryka V Brzuchatego. Od 1278 r. był on samodzielnym księciem legnickim. W 1290 r. w wyniku zamachu stanu zorganizowanym przeciwko legalnemu następcy Henrykowi III Głogowczykowi został on dodatkowo księciem wrocławskim. Dziećmi Elżbiety i Henryka byli: Bolesław III Rozrzutny, Henryk VI Dobry, Władysław Legnicki, Jadwiga, Eufemia, Anna, Elżbieta i Helena. Henryk V zmarł 22.II.1296 r. Księstwo legnicko-wrocławskie, księżna - wdowa, oraz jej dzieci znaleźli się wówczas pod opieką najpierw brata Henryka - Bolka Jaworskiego (do 1301r.), następnie biskupa wrocławskiego Henryka z Wierzbna (w latach 1301-1303), wreszcie króla czeskiego Wacława II. Znaczenie Elżbiety wzrosło zwłaszcza za rządów namiestniczych tego ostatniego, kiedy wraz z najstarszym synem Bolesławem III znalazła się na dworze w Pradze. Doszło tam do małżeństwa Bolesława z córką Wacława II - Małgorzatą. W zamian młody Henrykowic za zgodą matki zrzekł się na korzyść władcy czeskiego praw do ziem należących ongiś do Henryka V, a zagarniętych przez książąt głogowskich. Szczególną opieką księżnej cieszyły się dominikanki i klaryski wrocławskie (w tym ostatnim klasztorze znalazły się trzy córki Elżbiety). Elżbieta Kaliska zmarła 28.IX.1304 r. wkrótce po powrocie z Czech do Wrocławia. Została pochowana u boku męża w klasztorze klarysek wrocławskich, który hojnie uposażyła.