KOBIETY-WICEPREZYDENCI 
KANDYDATKI NA WICEPREZYDENTA

Elizabeth Odio Benito

Urodziła się 15.IX.1939 r. w Puntarenas. Doświadczona prawniczka, sprawowała wiele funkcji ministerialnych: 1978-1982 i 1990-1994 minister sprawiedliwości i prokurator generalny, 1998-2002 minister środowiska i energii, 2002-2003 minister edukacji. W okresie 08.V.1998-08.V.2002 była także drugim wiceprezydentem Kostaryki.

1990-1994 wicerektor Uniwersytetu Kostaryki, pełniła także funkcję ambasadora przy europejskiej siedzibie ONZ. 1993-1998 była sędzią w Międzynarodowym Trybunale Karnym ds. byłej Jugosławii, 1993-1995 wiceprezydentem tego Trybunału; kadencję sędziowską, kończącą się w 1997 r., przedłużono o kilka miesięcy ze względu na dobro jednego z prowadzonych postępowań. W 1993 r. pełniła obowiązki ministra spraw zagranicznych.

Specjalistka praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego; reprezentant Kostaryki w Międzynarodowym Trybunale Arbitrażowym, specjalny sprawozdawca Podkomisji Narodów Zjednoczonych ds. badania nietolerancji i dyskryminacji z przyczyn wyznaniowych i religijnych (1983-1986; opracowała specjalny raport na temat walki z nietolerancją religijną opublikowany przez ONZ w 1986 r.), szef grupy roboczej opracowującej protokół dodatkowy do Konwencji Przeciwko Torturom i Innym Przejawom Niehumanitarnego i Poniżającego Traktowania (1998). W latach 1980-1983 była członkiem Podkomisji zapobiegania Dyskryminacji i Ochrony Mniejszości przy Komisji Praw Człowieka.

W II.2003 r. została wybrana sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego, na kadencję 9-letnią; 11.III.2003 r. powierzono jej funkcję drugiego wiceprezydenta Trybunału.

Jest autorką wielu publikacji dotyczących praw człowieka, prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa karnego.

BIOGRAM TEN POCHODZI Z POLSKIEJ WIKIPEDII.