MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Elisabeth Schweigaard Selmer

Urodziła się 18.X.1923 r. w Oslo. Należała do Partii Konserwatywnej. Od 1951 do 1955 r. zasiadała w radzie miejskiej Oslo. W okresie 1965-03.X.1970 była ministrem sprawiedliwości i policji.  Była sędzią Sądu Najwyższego w latach 1971-1990. Należała do Norweskiej Akademii Języka i Literatury. Zmarła 26.IV.2001 r.