KOBIETY-WICEPREZYDENCI
MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Elisabeth Kopp

Urodziła się 16.XII.1936 r. w Niederönz w kantonie Lucerna jako Anna Elisabeth Kopp-Iklé. Ukończyła studia prawnicze ze stopniem bakałarza. W latach 1974-84 była przewodniczącą  municypalnej Wielkiej Rady w Zurychu. Była pierwszą kobietą w Radzie Edukacyjnej miasta Zumikon i jego  burmistrzynią do 1984 r. Ważnym wydarzeniem politycznym było objęcie przez Elisabeth Kopp funkcji ministra sprawiedliwości i policji w federalnej Radzie Związkowej 19.X.1984 r. Oprócz tego była wiceministrem finansów. Była ona pierwszą kobietą w rządzie federalnym. Zasiadała w tym czasie w Radzie Narodowej (izbie niższej parlamentu). Jako minister sprawiedliwości zainicjowała Program Równych Praw dla Kobiet i Mężczyzn. Głównie skupiała się na ochronie środowiska, prawach człowieka i sprawach związanych z równością płci. 01.I.1989 r. została  pierwszą panią wiceprezydent Szwajcarii i miała wszelkie szanse na objęcie w niedalekiej przyszłości funkcji głowy państwa. Niestety, w tym samym roku została oskarżona o łamanie przepisów o tajemnicy związanej z pełnioną funkcją, w związku z  „praniem” pieniędzy pochodzących z przemytu narkotyków. Były to zarzuty bezpodstawne, co później potwierdził wyrok sądu. Ale wówczas był to prawdziwy „młyn na wodę” dla konserwatystów, którzy twierdzili, iż nie można obarczać kobiet tak wielką odpowiedzialnością. 12.I.1989 r. pani Kopp podała się do dymisji. W latach 1984-1989 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Szwajcarskiej Partii Radykalno-Demokratycznej (FDP). Pani Kopp prowadzi nadal praktykę prawniczą, a specjalizuje się w prawach człowieka, prawie europejskim i konstytucyjnym.