WŁADCZYNIE 1000-1100

Edyta

Urodziła się około 1029 r. Była córką Godwina (earla Wessexu, jednego z najpotężniejszych ludzi w Anglii) oraz Gythy Thorkelsdóttir. W 1045 r. została żoną króla Anglii, Edwarda Wyznawcy. Rządzili razem tym krajem w latach 1045-1066. Nie mieli dzieci, z powodu ślubów celibatu, jaki złożył jej małżonek. W 1051 r. ojciec królowej zbuntował się przeciw władzy Normanów i, po przegranej, został wygnany. Edward rozpoczął wtedy procedury rozwodowe. Starania o rozwód przerwała śmierć króla w I.1066 r. W trakcie bezkrólewia władzę regencyjną w Anglii sprawowała prawdopodobnie królowa Edyta. Następcą jej męża został jej brat, Harold Godwinson. Od tego czasu Edyta rozporządzała olbrzymimi posiadłościami ziemskimi, ale nie brała już udziału w polityce. Zmarła 19.XII.1075 r.