MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI 
KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2004- 
KANDYDATKI NA WICEPREZYDENTA 2004-
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Edith Zewelani Nawakwi (1958- lub 1960-)

Studiowała zarządzanie przedsiębiorstwami na Uniwersytecie Zambii. Ukończyła także studia magisterskie z zakresu energii, gospodarki i środowiska w Imperial College na Uniwersytecie Londyńskim. W 1991 r. była jedną z współzałożycieli Ruchu na rzecz Demokracji Wielopartyjnej (MMD). To właśnie z ramienia tej partii zasiadła po raz pierwszy w Zgromadzeniu Narodowym (do tej pory jest posłanką). Jej kariera rozpoczęła się z chwilą, gdy prezydent Frederik Chiluba mianował ją ministrem stanu ds. energii i wodociągów w listopadzie 1991 roku. Zapoczątkowała wtedy realizację planu elektryfikacji wsi. Stanowisko to było w jej posiadaniu do 1993 r. Funkcję "zwyczajnego" ministra ds. energii i rozwoju sieci wodociągowej piastowała w latach 1993-1996. W 1996 została ministrem rolnictwa, żywności i rybołówstwa; mocno krytykowała dotychczasową politykę z nieprzejrzystą polityką kredytową, która prowadziła do ruiny drobnych wytwórców. “Zdradziliśmy wieśniaków” - powiedziała w jednym z pierwszych przemówień. Bezskutecznie próbowała przeprowadzić Program Inwestycji Rolnictwa. W kwietniu 1998 roku mianowano Edith Nawakwi pierwszą w Zambii kobietą-ministrem finansów tego kraju, a już w maju odniosła ona zwycięstwo polityczne. Na spotkaniu z przedstawicielami Klubu Paryskiego doprowadziła do tego, że kraje członkowskie obiecały jej 530 mln dolarów na uzdrowienie bilansu płatniczego Zambii. 29.VI.1999 r. przestała być ministrem finansów i otrzymała fotel ministra pracy i ubezpieczeń społecznych. W 2001 r. została zwolniona z rządu za to, że sprzeciwiała się temu, iż ówczesny prezydent Frederick Chiluba będzie starał się o trzecią kadencję. W tym samym roku została jedną z twórców, sekretarzem generalnym (krótko) i wiceprzewodniczącą partii Forum na rzecz Demokracji i Rozwoju (FDD). Prezydent Chiluba nawet nakazał aresztować ją i oskarżył nawet przed sądem o zniesławienie. Pani Nawakwi twierdziła, że zamierzał doprowadzić do zgwałcenia jej. Amos Malupenga, wydawca wiadomości w gazecie "Post", która opublikowała jej zarzuty, także został aresztowany. 02.V.2005 r. FDD wybrało ją na swą przywódczynię i kandydatkę na prezydenta Zambii w 2006 r. 03.VIII.2006 r. zgodziła się jednak być kandydatką na wiceprezydenta z ramienia Zjednoczonego Sojuszu Demokratycznego (UDA) - połączonych sił opozycji. Po przegranych wyborach zapowiedziała, że w 2011 r. będzie ubiegać się o prezydenturę Zambii z poparciem UDA. Jest samotną matką 3 dzieci. Zambijska "Żelazna Dama" jest bardzo wrażliwa na problemy kobiet - chociaż nie lubi feministek swego kraju i na początku swego mandatu zastrzegła, żeby jej nie zapraszano na żadne akcje przez nie organizowane - Międzynarodowy Dzień Kobiet świętowała pomagając kobietom na wsi w zbiorach. Ta ostatnia opinia dotycząca (rzekomej?) niechęci pani Nawakwi do feministek pochodzi z jednego z polskich portali katolickich. 09.XI.2005 r. poparła ją Zambijska Narodowa kobieca Grupa Lobbystyczna (Zambia National Women's Lobby Group).