PRZYWÓDCZYNIE PARTII 
MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI 

Delia Cardenas-Christie

1991-92 wiceminister finansów i podatków Panamy,
1992-94 minister gospodarki i planowania,
ok. 1998- przywódczyni Liberalnego Ruchu Republikańsko-Nacjonalistyczego (Molirena)
,
2000 inspektor bankowy.