GUBERNATORKI 2006

Deidre Wendy Mezbourian

Urodziła się w 1958 r. Ukończyła Hautlieu Grammar School. Od 05.XII.2008 r. zasiada w Stanach Jersey (parlamencie). W 2008 r. została asystentką ministra zdrowia i służb społecznych. 08.XII.2008 r. objęła funkcję konstabla okręgu Saint Lawrence. Ma męża Davida i córkę Amber.