MINISTROWIE OBRONY

Danna Sue Vale

Urodziła się 14.XI.1944 r. w Sydney jako najstarsze z sześciorga dzieci Alberta i Delmy Ward. W wieku 14 lat porzuciła szkołę i zaczęła pracę jako urzędniczka. Gdy miała 20 lat zdobyła licencję pilota. Wkrótce potem wyszła za mąż za Boba Vale, inżyniera z szkoły lotniczej. W ciągu następnych pięciu lat urodziła czterech synów (dzisiaj jest już babcią). W połowie lat 70-ych postanowiła kontynuować naukę. Odtąd zajmowała się domem i studiowała. W 1987 r. uzyskała stopień magistra prawa i sztuki na Uniwersytecie w Sydney. W latach 1987-1996 praktykowała jako prawniczka. W roku 1993 wstąpiła do Partii Liberalnej, a w III.1996 r. zasiadła z jej ramienia w federalnej Izbie Reprezentantów. Od 26.XI.2001 r. do 26.X.2004 r. była ministrem ds. weteranów odpowiedzialnym m.in. za: Departament Spraw Weteranów, Komisję Repatriacji, Urząd Australijskich Grobów Wojskowych, australijskie pomniki wojenne oraz sprawy wdów i wdowców wojskowych. W okresie 26.XI.2001-06.X.2003 była ministrem-asystentem ministra obrony odpowiedzialnym m.in. za: sprawy personalne, wynagrodzenia, mieszkalnictwo wojskowe, nagrody i awanse, rezerwy, wojskowe służby medyczne, prawo wojskowe, dyscyplinę i śledztwa w sprawach personalnych oraz rekrutację. Nie walczyła o reelekcję w wyborach parlamentarnych z 21.VIII.2010 r.