KOBIETY-PREZYDENCI
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010
KOBIETY-P.O. PREZYDENTA

Dalia Icyk

Urodziła się 20.X.1952 r. w Jerozolimie. Zdobyła stopień bakałarza nauk humanistycznych z literatury i historii na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a także jest absolwentką Seminarium Nauczycielskiego Efrata w tym samym mieście. Ukończyła także prawo (Law Degree) w Centrum Interdyscyplinarnym w Herzliyi. W okresie 1974-1982 była wicedyrektorką szkoły Katznelsona. Od 1982 do 1988 r. była wiceprzewodniczącą Jerozolimskiego Związku Nauczycielskiego. W latach 1985-1991 zasiadała w Komitecie Centralnym Partii Pracy. Od 1992 r. zasiada w Knesecie - początkowo w ławach Partii Pracy. W przeszłości zasiadała radzie miejskiej Jerozolimy i była wiceburmistrzynią tego miasta odpowiedzialną za edukację. W rządzie Izraela pełniła następujące funkcje: minister środowiska (VII.1999-III.2001), minister handlu i przemysłu (III.2001-X.2002) i minister komunikacji (I-XI.2005). W latach 2003-2005 przewodniczyła frakcji parlamentarnej Partii Pracy. 28.XI.2005 r. przyłączyła się do partii Kadima. 04.V.2006 r., po wygranych przez Kadimę wyborach, izraelski parlament wybrał ją na przewodniczącą Knesetu. 14.IX.2006 r. prezydent Mosze Kacaw dostał od Knesetu dzień wolnego i pani Icyk objęła jego obowiązki jako p.o. prezydenta. Jest ona pierwszą w historii kraju kobietą na obu stanowiskach. 25.I.2007 r. oskarżony o przestępstwa seksualne (gwałt i molestowanie) prezydent Mosze Kacaw uzyskał zgodę komisji izraelskiego parlamentu na to, aby mógł pójść na trzymiesięczny urlop. Tego samego dnia Dalia Icyk zaczęła tymczasowo pełnić obowiązki prezydenta Izraela. 22.IV.2007 r. specjalna komisja Knesetu zaaprobowała prośbę Kacawa o przedłużenie swego zawieszenia o kolejne 3 miesiące. Wybory nowego prezydenta odbyły się 13.VI.2007 r. Został nim Szymon Peres. 29 VI.2007 r.  Mosze Kacaw definitywnie zrezygnował ze stanowiska i 01.VII.2007 r. przestał być głową państwa. Pani Icyk została "pełnoprawną" p.o. prezydenta Izraela. Dalia Icyk przekazała urząd Szymonowi Peresowi 15.VII.2007 r. 24.II.2009 r., po kolejnych wyborach parlamentarnych, przestała być przewodniczącą Knesetu. Nadal jest jego członkinią. Została w 2009 r. przewodniczącą frakcji parlamentarnej Kadimy. Jest mężatką i matką 3 dzieci.