MINISTROWIE OBRONY 
MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Maria Cristina Lopes Almeida Fontes Lima

Urodziła się 18.VI.1958 r. w Praia na wyspie Santiago. Studia licencjackie z zakresu prawa ukończyła w Portugalii, a magisterskie z administracji publicznej - w USA. Pracowała jako:

- konsultantka ds. Prawa i Administracji w Lomé (Togo)

- adwokatka i doradczyni prawna w Praia,

- posłanka do Ludowego Zgromadzenia Narodowego,

- dyrektorka Biura Studiów i Planowania w PWN,

- doradczyni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

- szefowa Wydziału ds. Prawnych i Traktatów PWN.

2001-08.III.2006 minister sprawiedliwości,
2001-2002 minister ds. administracji lokalnej,
2002-2004 minister spraw wewnętrznych,
2004- minister w Kancelarii Premiera i rzeczniczka rządu,
08.III.2006- przewodnicząca Rady Ministrów, minister reform państwowych i minister obrony narodowej.