MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH
WICEPREMIERZY 1920-90
PRZYWÓDCZYNIE PARTII 
MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Colette Flesh

Urodziła się 16.IV.1937 r. w Dudelange. Ukończyła ekonomię i nauki polityczne na Wellesley College i Fletcher School of Law and Diplomacy w Stanach Zjednoczonych. W 1964 r. rozpoczęła pracę jako administrator w sekretariacie Rady Wspólnot Europejskich w Brukseli. Pracowała tam do 1969 r. Jako sportsmenka brała udział w igrzyskach olimpijskich w latach: 1960, 1964 i 1968. W II.1969 r. po raz pierwszy weszła w skład Izby Deputowanych i Parlamentu Europejskiego. Zasiadała w obu tych ciałach przedstawicielskich w latach: 1969-1980 i 1984-1990. W okresie I.1970-XI.1980 była burmistrzynią miasta Luksemburg. Potem, w latach 1977-80, pełniła funkcję sekretarza generalnego i przewodniczącej frakcji parlamentarnej Partii Demokratycznej (PD). Od 1980 do 1989 r. stała na jej czele. Od 20.XI. do 31.XII.1980 r. przewodniczyła Radzie Ministrów w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. W okresie 22.XI.1980-22.VII.1984, oprócz tego, że stała na czele dyplomacji, pełniła również funkcję wicepremiera oraz ministra ds. ekonomicznych i małego i średniego biznesu, ministra handlu zagranicznego i współpracy, a także ministra sprawiedliwości w koalicyjnym  rządzie tworzonym wraz z Partią Chrześcijańsko-Społeczną (CSV) premiera Pierre'a Wernera. W okresie 1984-90 była przewodniczącą Federacji Europejskich Partii Liberalnych. Od 1991 do 1999 r. była dyrektorem generalnym w dwóch różnych dyrektoriatach EWG, a potem Unii Europejskiej: w dyrektoriacie generalnym ds. informacji (1991-97) i dyrektoriacie generalnym ds. tłumaczeń (1997-99). Od 1999 do 2004 r. była deputowaną do Parlamentu Europejskiego. Od 2004 r. zasiadała w Izbie Deputowanych. W okresie 20.XII.2007-07.VI.2009 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej tego ciała ustawodawczego.