MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI
MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Clara Boscaglia (1931?-1990)

1974-11.III.1976 minister stanu ds. robót publicznych,
11.III.1976-18.VII.1978
minister spraw wewnętrznych i obrony cywilnej,
1979-1984 sekretarz generalna Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii San Marino,
26.VII.1986-22.VII.1990 sekretarz stanu (minister) ds. finansów i budżetu.