WICEPREMIERZY 1920-90 
MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Christa Luft

Urodziła się 22.II.1938 r. w Krakow am See, Kreis Güstrow. W roku 1956 zdała maturę. Potem studiowała handel międzynarodowy i międzynarodowe stosunki gospodarcze. W 1960 r. uzyskała dyplom. W latach 1961-91 była pracownikiem naukowym i wykładowczynią w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Berlinie. W roku 1964 obroniła doktorat, cztery lata później habilitowała się, a w 1971 r. została profesorem. Była wicedyrektorem Międzynarodowego Instytutu Badawczego przy Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w Moskwie (1978-81). Była także dziekanem Fakultetu Gospodarki Zagranicznej (1982-87) i rektorem 1989-90 Wyższej Szkoły Ekonomicznej. W roku 1991 była współzałożycielką Instytutu na rzecz Kształcenia Międzynarodowego w Berlinie. Od 1958 r. była członkinią Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności (SED). Od 18.XI.1989 r. do III.1990 była wicepremierem ds. gospodarki w ostatnim rządzie Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD). Od 18.III do 02.X.1990 r. zasiadała w Izbie Ludowej NRD. W latach 1994-2002 była wiceprzewodniczącą frakcji parlamentarnej i rzeczniczką ds. polityki wewnętrznej Partii Demokratycznego Socjalizmu (PDS) w Bundestagu zjednoczonych Niemiec. Jest mężatką i matką dwóch synów.