GUBERNATORKI 2006

Cândida Maria Guilherme Narciso

Urodziła się 12.VI.1955 r. w prowincji Moxico w Angoli. Należy do Ludowego Ruchu Wyzwolenia Angoli - Partii Pracy (MPLA-PT). Z wykształcenia jest nauczycielką. W Zgromadzeniu Narodowym zasiadała w latach 1992-2000. Po wyborach z 05.IX.2008 r. znalazła się tam ponownie. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Parlamentarnej Grupy Kobiet. 11.X.2008 r. została gubernatorką prowincji Lunda Południowa.