GUBERNATORKI 2006

Bożentyna Teresa Pałka-Koruba

Urodziła się w 1953 roku w Chmielniku. Ukończyła LO w Busku i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach krótko pracowała na uczelni, a po powrocie do Buska była nauczycielką w ZSZ nr 1, gdzie prowadziła zajęcia z przygotowania do życia w rodzinie. W latach 90. była wizytatorem kuratorium, a następnie kierownikiem USC. Ostatnio była dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w latach 2004-2006 zastępcą burmistrza Buska. W latach 80. działała w "S". Bezpartyjna. W 2006 r. została wybrana na radną powiatową z listy komitetu wyborczego Ziemia Buska, a także nieetatowym członkiem zarządu powiatu. Tym ostatnim była do swej nominacji na wojewodę świętokrzyskiego, którą otrzymała 29.XI.2007 r.