KOBIETY-WICEPREZYDENCI 
KANDYDATKI NA WICEPREZYDENTA 

Błaga Dimitrowa 

Sławna niezależna poetka. Urodziła się 02.I.1922 r. w Bialej Slatinie w rodzinie muzyków. Studiowała literaturę. Pod koniec wojny znalazła się w Związku Radzieckim. Po powrocie w 1951 r. opublikowała swoje pierwsze wiersze. Mimo, że nigdy nie była członkinią partii komunistycznej zaangażowała się w nurt literatury socrealistycznej. Po 1956 r. jej poezja stała się bardziej filozoficzno-moralna. Po V.1969 r. zaczęła dystansować się od linii partyjnej. Spotkała się za to z atakami prasowymi, a nawet skonfiskowano jedną z jej nowel. Opublikowano ok. 22 tomów jej wierszy i poematów. Jest autorką 5 powieści, reportaży o wojnie wietnamskiej i tomów esejów: politycznych ("Predzwikatełstwa",1991) i literackich ("Otsam i otwyd", 1992). W latach 80-ych zaangażowała się w działalność opozycyjną. W 1988 r. zakładała kluby dyskusyjne na rzecz jawności życia politycznego oraz fundację Społeczeństwo Otwarte. Po 1989 r. powiedziała, iż "demokracji nie wystarczy opiewać, trzeba ją tworzyć" i została w 1992 r. wiceprezydentem. Odeszła z urzędu rok później po konflikcie z prezydentem Żelewem. W Wietnamie adoptowała córkę, Hankę. Zmarła 02.V.2003 r.