MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Betty Akech Okullo

1999-2002 minister stanu ds. (samo)rządu lokalnego,
2002-2003 minister stanu ds. edukacji,
2003-13.I.2005 minister stanu ds. bezpieczeństwa,
13.I.2005-02.VI.2006 minister bezpieczeństwa,
2009- ambasador Ugandy w Sudanie.