WŁADCZYNIE 1150

Berengaria

Urodziła się około 1165 r. Była najstarszą córką króla Nawarry Sancho VI i królowej Sanchy z Kastylii. 12.V.1191 r. Berengaria wyszła za mąż za króla Anglii Ryszarda I Lwie Serce. Nigdy jej stopa nie stanęła na ziemi angielskiej. Królowa przebywała we Włoszech. Małżeństwo nigdy nie zostało skonsumowane. Ryszard zmarł w 1199 r. Wdowa po nim osiadła potem w Le Mans. W latach 1191-1194 Berengaria była tytularną królową Nawarry. Zmarła 23.XII.1230 r.