GUBERNATORKI 2006

Barbro Margareta Holmberg

Urodziła się 07.IV.1952 r. w Stensele. Ukończyła studia w Departamencie Prac Społecznych Uniwersytetu Sztokholmskiego. Należy do Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej (SAP). Dwa razy wychodziła za mąż. Z dziennikarzem radiowym Thomasem Nordegrenem ma syna Axela oraz dwie córki: Elin i Josefin.

1976 asystentka w Narodowej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
1977 rzeczniczka w Narodowym Stowarzyszeniu Pomocy Uzależnionym od Narkotyków (RFHL),
1980 redaktorka magazynu "Psykolog Tidningen",
1989- zatrudniona w różnych miejscach - m. in. w Ministerstwie Zdrowia i Spraw Społecznych,
1995 redaktorka magazynu "Polityka społeczna",
1999 doradczyni polityczna w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
2002-
2003 sekretarz stanu ds. pomocy rozwojowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
2003 dyrektor generalna w Szwedzkiej Komisji Migracyjnej,
10.X.2003-06.X.2006 minister ds. migracji i polityki azylowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
21.I.2008- gubernatorka hrabstwa Gävleborg.