KOBIETY-PREZYDENCI 
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010 

Barbara Prammer

Urodziła się 11.I.1954 r. w Ottnang am Hausruck. W latach 1968-1973 uczyła się w Akademii Handlowej w Vöcklabruck. W okresie 1978-1986 studiowała socjologię na Uniwersytecie w Linzu. Ma dwoje dzieci: Bertrama i Julię.

1973-1978 pracowała w urzędzie gminy w Ottnang am Hausruck,
1986-1989 pedagog zawodowa i socjalna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Rehabilitacji w Linzu,
1989- referentka ds. kobiet w Urzędzie Pracy w kraju związkowym Austria Górna,
1991-1995 deputowana w Landtagu (parlamencie) Austrii Górnej z ramienia Socjaldemokratycznej Partii Austrii (SPÖ),
1991-1995 druga przewodnicząca Landtagu Austrii Górnej,
1995-1997 członkini rządu Austrii Górnej,
1990- przewodnicząca frakcji kobiecej SPÖ w Austrii Górnej,
1991- wiceprzewodnicząca SPÖ w Austrii Górnej,
1995- wiceprzewodnicząca SPÖ na szczeblu federacji,
1997- przewodnicząca frakcji kobiecej SPÖ na szczeblu federacji,
28.I-25.II.1997 federalna minister bez teki,
26.II.1997-04.II.2000 federalna minister ds. kobiet i ochrony konsumentów,
29.X.1999- członkini Rady Narodowej (izba niższa parlamentu federalnego) z ramienia SPÖ,
2000–2004 wiceprzewodnicząca frakcji socjaldemokratów w Radzie Narodowej, Radzie Związkowej (izba wyższa parlamentu federalnego) i w Parlamencie Europejskim,
16.VI.2004- druga przewodnicząca Rady Narodowej i członkini prezydium tej izby,
06-08.VII.2004 członkini kolektywnej tymczasowej głowy państwa (po śmierci prezydenta Thomasa Klestila obowiązki prezydenta pełniło trzyosobowe prezydium Rady Narodowej pod kierownictwem przewodniczącego tej izby, Andreasa Khola),
30.X.2006- przewodnicząca Rady Narodowej (pierwsza kobieta na tym stanowisku w historii Austrii)
.