MINISTROWIE OBRONY

Annette Faye King

Urodziła się 13.IX.1947 r. w Murchison na Tasmanii. Bakalaureat uzyskała na Uniwersytecie Waikato. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pielęgniarstwa dentystycznego i pracowała w tym zawodzie w latach 1967-1981. Od 1982 do 1984 r. była nauczycielką tego zawodu w Wellington. W 1972 r. została członkinią Partii Pracy, a od 1984 r. zasiada w Izbie Reprezentantów (z przerwą w latach 1990-1993). Jest niezamężną matką jednej córki. Funkcje w rządzie:

24.VIII.1987-14.VIII.1989 podsekretarz w Ministerstwie Opieki Społecznej, Turystyki, Zatrudnienia i Młodzieży,
14.VIII.1989-02.XI.1990 minister zatrudnienia, minister młodzieży, minister-asystent premiera ds. stosunków między rządem a frakcją parlamentarną,
09.II-02.XI.1990 minister imigracji,
10.XII.1999-19.X.2005 minister zdrowia,
1999-2002 minister ds. konkurencji (racing),
01.VII.2002-2006 minister bezpieczeństwa żywnościowego,
19.X.2005-2007  minister-asystent ministra obrony, minister ds. służb państwowych, minister policji, minister-asystent ministra handlu, minister koordynujący stosunki konkurencyjne,
V.2006-2007 minister handlu,
V.2006-19.XI.2008 minister sprawiedliwości,
11.XI.2008- zastępczyni przywódcy Partii Pracy.