MINISTROWIE OBRONY
WŁADCZYNIE

Anna Stuart

Urodziła się 06.II.1665 r. w Londynie. Córka Jakuba II, króla Wielkiej Brytanii, i Anny Hyde, córki Edwarda, hrabiego Clarendon. Jej mężem był Jerzy (od 1683 r.), syn Fryderyka III, króla Danii. Anna była kilkanaście razy w ciąży, lecz żadne z jej dzieci nie przeżyło matki. Wychowano ją według surowych zasad anglikańskich. W 1688 r., podczas "Chwalebnej rewolucji" opowiedziała się przeciw swemu ojcu. Anna zasiadła na tronie Anglii, Szkocji (od 1707 r. Wielkiej Brytanii) i Irlandii 08.III.1702 r. po śmierci swego szwagra Wilhelma III na podstawie decyzji parlamentu przyznającej tron angielski protestanckiej dziedziczce Stuartów. Podjęła przygotowaną przez jej poprzednika wojnę z Francją (tzw. wojna o sukcesję hiszpańską, 1702-1704). Zakończyła się ona pokojem w Utrechcie, który dawał Anglii ogromne zdobycze w koloniach oraz preferencje w handlu z koloniami hiszpańskimi. W Europie Anglia uzyskała przylądek Gibraltar. Za jej panowania Anglia zawarła ze Szkocją unię polityczną. Po 5 latach rokowań (1702-1707), Szkoci zgodzili się na podpisanie "Aktu o unii". Na jego podstawie powstawało nowe państwo: Wielka Brytania, z nową flagą łączącą emblematy szkockie i angielskie ("Union Jack"). W Szkocji wprowadzono angielski system monetarny i angielski system miar i wag. Szlachta szkocka zachowała wszystkie swoje urzędy, tytuły i przywileje. Regalia szkockie i pieczęć parlamentu były od tej pory przechowywane na zamku w Edynburgu. Pod koniec życia Anna próbowała zmienić ustawę o sukcesji, przyznającą po jej bezpotomnej śmierci tron potomkom Zofii, wnuczki Jakuba I, elektorom hanowerskim. Próbowała przekonać swego bratanka Jakuba Edwarda, syna Jakuba II, do zmiany wyznania (z katolickiego na anglikańskie). Jego odmowa oznaczała koniec dynastii Stuartów na tronie brytyjskim. Za panowania Anny nastąpił bujny rozkwit literatury angielskiej. Do 1711 r. przemożny wpływ polityczny na królową miała księżna Marlborough. W okresie 28.X-29.XI.1708 Anna była Lordem Wysokim Admirałem, czyli kimś w rodzaju ministra marynarki. Admiralicja do 1967 r. była połączona z Ministerstwem Obrony. Anna Stuart zmarła 01.VIII.1714 r. w Londynie.