MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Anna Andrew Namathanga Kachikho

Urodziła się 17.IV.1955 r. w wiosce w Mkoko w dystrykcie Phalombe. Na Uniwersytecie Mobile w Kanadzie uzyskała stopień bakałarza nauk humanistycznych z rozwoju zasobów ludzkich. W 1976 r. ukończyła kursy sekretarskie na Politechnice Malawi. W 1974 r. pracowała jako urzędniczka w Narodowym Tradycyjnym Sądzie Apelacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 1980-2003 zajmowała różne stanowiska w  Agricultural Development and Marketing Corporation (ADMARC). Zanim weszła (jako niezależna) do parlamentu w 1994 r. pracowała jako wiceburmistrzyni w Zgromadzeniu Miejskim Blantyre. W okresie 1994-31.VII.2005 była wiceministrem edukacji i zasobów ludzkich. 31.VII.2005 r. została ministrem spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa wewnętrznego. 02.VI.2006 r. odeszła z tego stanowiska i objęła funkcję ministra edukacji i szkolenia zawodowego. 11.V.2007 r. została ministrem pracy. 17.VI.2009 r. objęła funkcję ministra turystki, dzikiej flory i fauny oraz kultury. 09.VIII.2010 r. została ministrem samorządu lokalnego i rozwoju obszarów wiejskich. Pani Kachikho jest katoliczką, wdową i matką 3 dzieci.