GUBERNATORKI 2006

Ana Mireya Triviño Cisneros (1959-)

Była szefową policji w Salinas. Kierowała tam też Ruchowi PAIS. 15.XI.2007 r. została pierwszą gubernatorką nowoutworzonej prowincji Santa Elena.