GUBERNATORKI 2006

Ana Olivera

Urodziła się 17.XII.1953 r. w Montevideo. Jako młoda dziewczyna była zaangażowana w działalność lewicowej partyzantki Ruchu Wyzwolenia Narodowego (Tupamaros). W czasie rządów junty wojskowej musiała emigrować na Kubę i  do Francji. To w tym ostatnim kraju wstąpiła do Komunistycznej Partii Urugwaju. Po powrocie do kraju pracowała jako nauczycielka literatury w szkole średniej. Od 1995 r. zaczęła działać w polityce. W okresie 01.III.2005-01.III.2010 była wiceministrem rozwoju społecznego. 10.V.2010 r. wybrano ją na intendentkę departamentu Montevideo.