Historia miejscowości Smolec

* STARE MAPY

 

 

 

Kalendarium powstało na bazie kroniki miejscowości Schmolz autorstwa Pastora Wilhelma Treblina.

1323 - Pierwsza historyczna notka dotycząca miejscowości Smolec (Smolcz).

1330 - Smolec jest wspomniany w zapiskach historycznych jako lesista i bagnista okolica.

1357 - Najwcześniejsza informacja dotycząca Smolca. W dokumencie z tego roku wymieniany jest Jescho ze Smolca (Jescho de Smolcz), własciciel trzech "włók" ziemi będącą jego posiadłością rodową.

1358 - W Wielkim Smolcu (Gross Schmolz) jest notowanych 6 zagród wiejskich, w Małym Smolcu (Klein Schmolz) jeden majątek rycerski i trzy gospodarstwa chłopskie.

1373 - Posiadłości smoleckie przechodzą na własność w ręce spadkobierców Jescho de Smolcz.

1420 - Niklas Gotke, kolejny właściciel majątku sprzedał swoje dobra (Smolec Mały) wrocławskim mieszczanom Patencilasowi i Ginterowi Richterom.

1461 - Dwukrotnie wymieniany jest Nikolaus Paschkiewicz proboszcz ze Smolca.

1476 - Zbudowano tamę, groblę, rów i stawy do odwodnienia bagnistej okolicy.

1523 - Właścicielami majątku stają się hrabiowie von Saurma-Uthmannsche.

1616 - W tym roku dziedzicem Smolca (Małego i Dużego) został Gotfryd von Utman.

1648 - Smolec otrzymuje izbę szkolną.

1795 - Dobra Smolca nabywa zamożny oficer major Freiherr von Pfeil.

1817 - Została wybudowana nowa szkoła ewangelicka, a w roku 1840 dobudowano zabudowania gospodarcze.

1830 - Hrabia Karl Ludwig von Konigsdorf zakupił grunty Smolca wraz ze wszystkimi dobrami.

1834 - Radca handlowy, baron Carl Gideon Gotthard von Wallenberg-Pachaly zakupił majątek ziemski wraz dworem nawodnym w Smolcu za sumę 116 500 talarów niemieckich, tym samym stając się właścicielem większości gruntów.

1834 - Otwarcie Freiburskiej Kolei Żelaznej. 15.10.1834 uroczyste otwarcie przystanku kolejowego w Smolcu.

1834 - Oficjalnym dekretem wszyscy ogrodnicy i rolnicy zostali zwolnieni z dziedzicznego poddaństwa, co pozwoliło im nabywać własności ziemskie.

1835 - Liczba mieszkańców wynosi 432 osoby.

1840 - Budowa pierwszej Szkoły Ewangelickiej.

1850 - Budowa cukrowni w Smolcu, budowę zatrzymano a cukrownę rozebrano całkowicie w roku 1931.

1855 - Założono w Smolcu "Towarzystwo Odwadniające" (zakład melioracyjny). Rozpoczęło się osuszanie ziem pod uprawy rolne.

1862 - Baron von Wallenberg podarował gminie cmentarz, który uroczyście został poświęcony 14 czerwca 1863 roku.

1862 - Budowa fabryki superfosfatu w Smolcu, w roku 1903 została ona połączona z wybudowaną wcześniej fabryką porcelany, po I wojnie została zatrzymana w swej działalności.

1866 - Na Dolnym Śląsku wybuchła epidemia cholery.

1879 - Z powodu wzrastającej liczby ludności zaistniała potrzeba wybudowania kolejnego budynku szkolnego.

1890 - Liczba mieszkańców Smolca wzrasta do 1097 osób.

1895 - Powstaje Szkoła Katolicka .

1895 - Powstaje fabryka porcelany.

1901 - Ufundowano pomnik poświęcony ofiarom wojen, który do 1945 roku stał na centralnym placu miejscowości.

1901 - Założenie pierwszej poczty w Smolcu (Schmolz).

1903 - Otworzono znaną w całej ówczesnej Europie "Fabrykę Chemiczną Schmolz".

1906 - Założono parafię ewangelicką w Smolcu (Schmolz).

1908 - Uroczyste otwarcie kościoła ewangelickiego.

1911 - Oddanie do użytku nowej szkoły ewangelickiej.

1911 - Budowa apteki w Smolcu.

1911 - Elektryfikacja miejscowości Smolec.

1914 - Powstaje czteroklasowa szkoła ewangelicka na ulicy Kościelnej.

1925 - Smolec liczy sobie 1327 mieszkańców.

1923/25 - Powstaje ulica (osiedlowa) prawdopodobnie dzisiejsza ulica Ogrodowa.

1934 - Dobra dworskie zostają rozdzielone dal ludności pod zabudowę.

1942 - marzec. Nabożeństwo bez pastora Treblina. Pastor aresztowany przez gestapo.

1945 - styczeń. Rozkazy ewakuacji dla mieszkańców niemieckich Smolca.

1945 - 10 luty. Bitwa pancerna na terenach Smolca (walki o Festung Breslau).

All rights reserved, © copyright SMOLEC.PL 2003-2017, SMOLEC.PL v.2.5.