Historia miejscowości Smolec

* STARE MAPY

 

 

 

Pierwsze historyczne wzmianki o Smolcu pojawiają się już w 1323 roku i wymieniają jako świadka Jesco de Smolcz. Z powodu swego położenia Dolny Śląsk, na mocy przeróżnych porozumień, przechodził z rąk do rąk. Tak więc Smolec, który leży parę kilometrów od Wrocławia, był na przestrzeni stuleci częścią terytoriów Czech, Niemiec, Austrii i Polski. Wraz ze zmianami granic, zmieniały się nazwy, które Smolec posiadał. Przedwojenny dolnośląski konserwator zabytków wymienia: Smolz (1323); Smolcz (1324/26); Smolicz i Smolize (1328); Polnische i Wenigen Schmolz (1336); Schmolcz i Smolcz polonicale, Grossensmolcz i Smolcz minor (1337); Gross i Kleine Schmolz (1373); Schmoltz (1669); Smoltsch (1798); Schmoltsch (1802); Schmolz (1945).

Historia Smolca to przede wszystkim dzieje smoleckiego zamku, o którym pierwsze notki historyczne sięgają roku 1357. Wtedy to właśnie właścicielem posiadłości ziemskich był wpisany do wiecznych ksiąg ziemskich wspominany już Jesco de Smolcz. W 1373 roku posiadłość została przekazana spadkobiercom. Inny dokument wspomina, że wrocławski mieszczanin Niklas Götke, odsprzedał swoje dobra (Mały Smolec wraz z dworem) dwóm mieszczanom z Wrocławia Pateniclasowi i Güntherowi Richter. W tym czasie pojawiają się również pierwsze informacje o życiu duchowym tej miejscowości. 27 czerwca 1461 roku, proboszcz Smolca, Nicolaus Paschkewicz, ofiarował klasztorowi św. Wojciecha we Wrocławiu kosztowności - naczynia liturgiczne. W zamian za to, ufundowano mu płytę nagrobną w tym klasztorze. Płyta ta posiadała napis w języku łacińskim: Anno M. CCCC. LXI. St. Georgii obiit venerabilis vir dom. Nicolaus Paschkowicz, plebanus in Smolcz. Podobno w Smolcu stał kiedyś kościół, po którym jednak dziś nie zachowały się żadne ślady. W roku 1523 majątki ziemskie wraz z dworem przeszły w posiadanie rodu Von Saurma - Uthmannsche. Rodzina ta dokonała gruntownej przebudowy dworu. Do końca XVIII wieku wymienia się jeszcze kilku innych właścicieli. Dokumenty mówią o rodzinie von Schindler. Następnie wspominają hrabiego Karrowotz, wreszcie majątkiem zarządzał major von Pfeil. W roku 1830 zamek i przyległe grunty należały do Karla Ludwiga von Königsdorfa. W 1843 cały majątek staje się własnością rodziny wrocławskiego radcy Karla Gedeona von Wallenberg-Pachaly. Dopiero II Wojna Światowa zmienia ten stan.

To właśnie rodzina von Wallenberg-Pachaly miała największy wpływ na życie i kształt Smolca. Stojący do dziś smolecki kościół zawdzięcza swe narodziny hojności ówczesnych właścicieli ziemskich. Ewangelicki pastor Wilhelm Treblin, podejmując trud budowy kościoła, wspomina, że wszystko zaczęło się 9 maja 1906 roku, od wizyty w domu rodziny von Wallenberg-Pachaly. Początkowo za salę spotkań modlitewnych służyło pomieszczenie w domu pana Mindnera. Jednak już 23 września 1908 r. odbyło się pierwsze nabożeństwo w wybudowanym gmachu kościelnym. Pastor Treblin będąc doskonałym pasterzem i organizatorem, spowodował, iż życie w Smolcu rozkwitło. W swoim liście skierowanym do parafian z okazji 50 rocznicy utworzenia gminy kościelnej pisze, że w owych latach w Smolcu istniało wiele stowarzyszeń i organizacji. Choć nie wszyscy mieszkańcy tej miejscowości byli Ewangelikami, jednak kościół jednoczył wszystkich. Druga Wojna Światowa przyniosła straszliwe spustoszenie. Zmieniły się granice państw, lecz historyczne obiekty, choć mocno pogrążone w gruzach, nadal trwają. Dziś do tej opowieści dopisują się nowe stronice!

Współczesne dzieje miejscowości Smolec to bardzo dynamiczny i gwałtowny rozwój gospodarczy. Szczególnie w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. Na gruntach, dawniej w większości należących do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, powstaje od kilku lat nowe, bardzo nowoczesne osiedle mieszkaniowe - Osiedle Leśne. Na granicy między Smolcem a Wrocławiem buduje się około 700 nowych domów jednorodzinnych i mieszkań. Faktem staje się, że Smolec w ciągu zaledwie kilku lat podwoi liczbę swoich mieszkańców. Nowe inwestycje powodują, że Smolec zbliżył się do Wrocławia nie tylko w skutek reformy administracyjnej, lecz także fizycznie. Obecnie Aby przejechać ze Smolca do stolicy Dolnego Śląska wystarczy pokonać 3 km. Podobne doświadczenia maja inne miejscowości gminy Kąty Wrocławskie. Rozwój zawsze pociągał za sobą rozbudowę i zagospodarowywanie nowych terenów. Świadectwa historyczne mówią, że jeszcze na początku XVIII wieku ziemie należące do majątku w Smolcu były mało zagospodarowane, gdyż większość z nich stanowiły podmokłe łąki i bagniska. Dziś w tym samym miejscu ludzie znaleźli swój dom.

 

All rights reserved, © copyright SMOLEC.PL 2003-2017, SMOLEC.PL v.2.5.