naglowek

 2014-07-07

Certyfikaty żywności


Certyfikaty są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie żywnością ekologiczną. Każde ogniwo w produkcji żywności - dostawca nasion, rolnik, przetwórca, dystrybutor - mogą podlegać certyfikacji.
Certyfikacja ma zapewnić wysoką jakość, zapobiegać nadużyciom i promować handel produktami bio. Dla producentów, certyfikat to identyfikator dobrego dostawcy, dla konsumentów znak wiarygodności produktu.

Wymagania wobec poszczególnych jednostek różnią się w zależności od kraju, ale zawsze obejmują zestaw podstawowych standardów:

zakaz używania osadów ściekowych jako nawozu w uprawie roślin i pasz zwierzęcych,
unikanie syntetycznych substancji chemicznych jak: nawozy, środki ochrony roślin (pestycydy, herbicydy, fungicydy), antybiotyki, dodatki do żywności, a także organizmy genetycznie modyfikowane i napromieniowywane,
uprawa na gruntach rolnych, które od co najmniej 3 lat są wolne od syntetycznych substancji chemicznych,
prowadzenie pisemnej dokumentacji na temat dostaw, zakupów, rodzaju i ilości surowców, receptur i technologii produkcji oraz rodzaju i ilości wytworzonych towarów,
ścisłe oddzielenie produktów ekologicznych od nie-certyfikowanych, oraz
poddawanie się okresowym kontrolom prowadzonym przez jednostki certyfikujące.
W wielu krajach certyfikacja jest nadzorowana przez rząd, a komercyjne wykorzystanie terminu "organiczny" jest prawnie ograniczone. W Polsce produkcję i handel żywnością ekologiczną reguluje Rozporządzenie Rady (WE) Nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.U. L 189, 20.07.2007, p.1) wraz z przepisami wykonawczymi (Rozporządzenie (WE) Nr 889/2008 i Nr 1235/2008) oraz Ustawa z dnia 25 czerwca 2009r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 116, poz. 975) dotycząca szczegółowych zasad funkcjonowania systemu kontroli i certyfikacji.

PO CO TO WSZYSTKO?

Certyfikacja ma zapewnić wysoką jakość, zapobiegać nadużyciom i promować handel produktami bio. Dla producentów, certyfikat to identyfikator dobrego dostawcy, dla konsumentów znak wiarygodności produktu. Regulacje prawne nakładają na wytwórców zakaz używania terminów takich jak "eko", "bio" czy "organiczny" bez potwierdzenia odpowiednim certyfikatem. Zdarza się, że producenci umieszczają na towarach hasła alternatywne jak: "naturalny", "autentyczny", "prawdziwy", wyłącznie w celach marketingowych i nie zapewniają wyższej jakości produktu, dlatego konsument powinien zawsze zwracać uwagę na logo certyfikatu. Żywność może być oznakowana logo unijnym oraz innymi znakami spoza Unii Europejskiej. Od 2009 roku na terenie Unii obowiązuje znak listka na wietrze, którego kształt tworzy 12 gwiazdek (od flagi europejskiej), a zielone tło nawiązuje do naturalnego pochodzenia produktów.

Na wielu produktach możemy spotkać dodatkowo inne oznaczenia, które świadczą o kraju pochodzenia i spełnianiu norm tam obowiązujących.

Więcej o certyfikatach na stronie naturobranie.pl


autor: Naturobranie.pl


Komentarze:Informujemy, że wszelkie zamieszczone tu komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. SMOLEC.PL nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Jeżeli uważasz, że któryś z komentarzy wykracza poza granice prawa, zgłoś to administratorowi.


All rights reserved, © copyright SMOLEC.PL 2003-2017, SMOLEC.PL v.2.5.