<
 [2007-12-23]

"A Słowo ciałem się stało..."


Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia zespół redakcyjny Smoleckiego Serwisu Internetowego Smolec.pl życzy wszystkim mieszkańcom Smolca pogody ducha, radości życia i pokoju serca Wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie. Szczęścia pod każdą postacią i wszelkiego błogosławieństwa duchowego i materialnego. Niech fakt narodzin Chrystusa wniesie do Państwa życia Nową Nadzieję, która nigdy się nie kończy – ani nie słabnie w zawiejach rzeczywistości.
„Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej”.
(List do Galatów 4, 4-7)

W tym szczególnym dniu cały świat Chrześcijan pochyla się nad „nędznym i biednym” żłobem w maleńkim Betlejem, w którym narodził się człowiek, za którego przyczyną odmieniło się oblicze świata. Bo jak mówi Pismo Święte „Moc w słabości się doskonali”.


autor: admin (g)


Komentarze:

All rights reserved, © copyright SMOLEC.PL 2003-2017, SMOLEC.PL v.2.5.