WŁADCZYNIE 1150

Zofia von Winzenburg

Urodziła się około 1105 r. jako córka hrabiego Hermanna I von Winzenburg i Jadwigi von Assel-Woltingerode. Od 1125 r. jej mężem był Albrecht der Bär (1096/1100-1170), hrabia von Ballenstedt, pan na Mark Lausitz, margrabia Saksonii (1124-1138), książę Saksonii (1137-1141), margrabia Brandenburgii (1140-1170), margrabia von Stade i hrabia von Aschersleben. Mieli 7 synów i 2 córki dzieci. Do swej śmierci Zofia była hrabiną Winzenburg Zofia zmarła 25.III.1160 r. lub 07.VII.1160 r.