WŁADCZYNIE 1150

Zofia von Rheineck

Urodziła się około 1115/1120 r. jako jedyna córka hrabiny Gertrudy von Northeim i hrabiego Ottona I von Rheineck. W 1150 r. zmarł jej ojciec, a kilka lat wcześniej - brat Otto. Odtąd wszystkimi ziemiami ojca rządziła matka.  Swą córkę Zofię ustanowiła dziedziczką Bentheim. Ta objęła tam rządy po śmierci Gertrudy około 1165 r. Zofia przed 1138 r. wyszła za mąż za hrabiego Dytryka VI von Westfriesland. Z tego związku pochodzili: Dytryk, Florenz III, Baldwin, Otto I, Dytryk I i Pavia. Dytryk VI zmarł 06.VIII.1157 r. Hrabina Zofia zmarła 26.IX.1176 r.