GUBERNATORKI 1568
WŁADCZYNIE 1550

Zofia von Mecklenburg-Schwerin

Urodziła się 04.IX.1557 r. w Wismarze. Była córką księcia Ulryka III zu Mecklenburg i księżniczki duńskiej Elżbiety. 20.VII.1572 r., w Kopenhadze, poślubiła króla Danii, Fryderyka II. Było to bardzo zgodne małżeństwo. Z tego związku pochodzili: Elżbieta, Anna, Chrystian IV, Ulryk Jan, August Jan, Augusta, Jadwiga i Jan. Po śmierci męża, w latach 1588-1594, rządziła w Szlezwiku-Holsztynie jako regentka w imieniu swojego syna, króla Chrystiana IV. Angażowała się w walce o władzę z regentami Danii, czyli Radą Państwa, którą Chrystian ustanowił w 1593 r. Oddała władzę w księstwie Szlezwiku-Holsztynu dopiero w 1594 r. Wycofała się wtedy do swych hrabstw Lolland-Falster, Nykøbing (z 2 posiadłościami w Falsters), Ålholm i Ravnsborg, którymi bardzo dobrze zarządzała  i stała się bardzo bogatą osobą. Władała nimi w latach 1588-1631. Pożyczała swemu synowi pieniądze na jego wojny. Jej oprawa wdowia obejmowała także jurysdykcję nad Majbølle, Nybølle, Kallø, Soersmark, Toreby, Urne i Vignæs Birk. Miała tam prawo mianowania sędziów i czerpała dochody z kar sądowych. Zmarła 03.X.1631 r. w Nykøbing.